MAUNAWAI Kini

MAUNAWAI Kini replacement filters

NEW Kini JUG half year pack

NEW Kini JUG half year pack

 

59,90 €

NEW Kini JUG one year pack

NEW Kini JUG one year pack

 

99,90 €

PI®PRIME K8 6 limescale filter pads

PI®PRIME K8 6 limescale filter pads

 

24,95 €

Kini JUG refresh pack

Kini JUG refresh pack

 

31,90 €

Kini JUG PI filter cartridge

Kini JUG PI filter cartridge

 

25,95 €

PI®PRIME K8 6 limescale filter pads

PI®PRIME K8 6 limescale filter pads

 

13,95 €

JUG 6 limescale filter pads + cover

JUG 6 limescale filter pads + cover

 

25,95 €

JUG microsponge

JUG microsponge

 

11,90 €

Deckel für Kanne-Filterkartusche

Deckel für Kanne-Filterkartusche

 

2,90 €

Gehäuse Kanne Kini "hellblau"

Gehäuse Kanne Kini "hellblau"

 

44,00 €

Gehäuse Kanne Kini "weiß"

Gehäuse Kanne Kini "weiß"

 

44,00 €

Gehäuse Kanne Kini "grün"

Gehäuse Kanne Kini "grün"

 

44,00 €

Gehäuse Kanne Kini "rot"

Gehäuse Kanne Kini "rot"

 

44,00 €

Obertank für Kanne Kini

Obertank für Kanne Kini

 

15,00 €

Deckel für Kanne Kini "weiß"

Deckel für Kanne Kini "weiß"

 

8,00 €

Deckel für Kanne Kini "hellblau"

Deckel für Kanne Kini "hellblau"

 

8,00 €

Deckel für Kanne Kini "grün"

Deckel für Kanne Kini "grün"

 

8,00 €

Deckel für Kanne Kini "rot"

Deckel für Kanne Kini "rot"

 

8,00 €

Deckel für Kanne Kini "blau"

Deckel für Kanne Kini "blau"

 

7,00 €

Deckel für Kanne Kini "schwarz"

Deckel für Kanne Kini "schwarz"

 

7,00 €

Dichtungsring für  Kini Kartusche "rot"

Dichtungsring für Kini Kartusche "rot"

 

1,90 €

Pi-Bag Wasserbelebung

Pi-Bag Wasserbelebung

 

9,95 €